Velkommen til Torshov Regnskap AS

Vår fokus er å imøtekomme våre kunders ønsker samtidig som alle lovpålagte krav og forpliktelser blir ivaretatt.

Vi etterstreber å bruke fleksible og kostnadseffektive løsninger, og tilpasser våre tjenester etter deres behov. 

Vår overordnede målsetning er å maksimere utnyttelsen av enhver investering, såvel kapital som menneskelig. 

Vi er deres samarbeidspartner med felles mål. 


Våre tjenester

 • Regnskapsføring
 • Lønn
 • Fakturering og fordringer
 • Årsoppgjør
 • Skatteskjemaer
 • Foretningsførsel
 • Konsulentbistand
 • Rådgivning
 • Outsourcing av økononmitjenester
ZIRIUS PORTAL - Skybasert løsning til din bedrift 

Zirius Portal er en intuitiv skyløsning som gir god oversikt. Portal muliggjør enkel kommunikasjonsflyt i bedriften eller mellom bedrift og regnskapskontor. Løsningen inneholder blant annet muligheter for ordre- og fakturaregistrering, bilagsbehandling, betaling direkte til bank, timeregistrering og lønn. Det spiller ingen rolle om man er inne på kontoret, ute på oppdrag, eller bruker PC, tablet eller mobil – Zirius Portal brukes enkelt der du er når du trenger det.

Muligheter i Zirius Portal
 • Opprette kunder og varer
 • Sende tilbud, ordre og faktura
 • Attestasjonsrutiner
 • Registrere inngående bilag og godkjenne betalinger til bank
 • Historikk og rapportering
 • Timeregistrering mot Prosjekt
 • mm. se https://www.zirius.no/zirius-portal/ for mer info

Torshov Regnskap AS • Henrik Ibsens gate 60C • 0255 Oslo • Tlf: 95441182 • E-post: anders@torshovregnskap.no Org.nr: 965 678 581 MVA

© Copyright TORSHOV REGNSKAP AS