Honorarer

Vi fakturerer med utgangspunkt i timeforbruk.  
Vi har for tiden følgende timesatser eks. mva.

Regnskapsføring, fakturering, etc.

kr. 975

Lønnsarbeid

kr. 1 050

Årsoppgjør, bistand, rådgivning etc.

kr. 1 400


Minstepris regnskapsføring en termin kr. 2 000

Minstepris for en lønnskjøring kr 525

Minstepris utarbeidelse av skatteskjemaer og årsregnskap kr. 8 000

Ta gjerne kontakt hvis dere ønsker ytterligere informasjon. 


Program/lisens-kostnader for kunder av regnskapsforetaket

Årsoppgjørsprogram

Kostnad pr. årsoppgjør

kr 1 300 (pr klient)

Program for lovpålagt kundeoppfølging etter Hvitvaskingsloven

Årlig kostnad for å være tilknyttet regnskapsfopretaket

kr 750 (pr klient)

Faktureres normalt ifm. ferdigstillelse av årsoppgjør

Torshov Regnskap AS • Henrik Ibsens gate 60C • 0255 Oslo • Tlf: 95441182 • E-post: anders@torshovregnskap.no Org.nr: 965 678 581 MVA

© Copyright TORSHOV REGNSKAP AS