Honorarer

Vi fakturerer med utgangspunkt i timeforbruk.  
Vi har for tiden følgende timesatser eks. mva.

Regnskapsføring, fakturering, etc.

kr. 800

Lønnsarbeid

kr. 900

Årsoppgjør, bistand, rådgivning etc.

kr. 1 200PRISER ZIRIUS PORTAL

Abonnement pr mnd.

Zirius Portal pr klient

130

Zirius Portal tilleggsbruker

52

Zirius Portal timebruker

52

Zirius Portal attestasjonsbruker

52

OnlineBank (abo)

52

Transaksjonskostnader

OnlineBank utbet. (trans)

4,50

OnlineBank innbet. (trans)

2,25

EHF-  mottak transaksjoner pr klient basis

4,25

EHF - sending  abo normal pr trans

5

Porto-konvolutt, en side

27

Porto-konvolutt, ekstra side

6

Utfakturering pr e-post (du gjør det selv)

0

Utfakturering pr e-post via ERP

4Minstepris regnskapsføring en termin kr. 1 700

Ta gjerne kontakt hvis dere ønsker ytterligere informasjon. 

Torshov Regnskap AS • Henrik Ibsens gate 60C • 0255 Oslo • Tlf: 95441182 • E-post: anders@torshovregnskap.no Org.nr: 965 678 581 MVA

© Copyright TORSHOV REGNSKAP AS